Bioagrafi

Mitt namn är Tua Hado.
Jag är kristen och konstnär.

Min största källa till inspiration är Guds Ord och Guds natur.
Härifrån hämtar jag min inspiration och kraft.
Den folkloristiska konsten står mitt hjärta nära.

År 2015 flyttade jag till Skåne och Österlen.
Efter att jag varit bosatt många år i Stockholm med omnejd.
De senaste åren, sen jag kom till Österlen, har jag fotograferat mycket.


Min konstnärliga utbildning har jag från Konstskolorna Forum, Malmö, Måleri och Skulptur, Samt Grafikskolan Forum, Malmö. Där studerade jag under åren 1975-79.

I Paris studerade jag grafik hos grafikern S.W. Hayter, vid Atelier 17, under en termin, 1979, i huvudsak viskositets principen.

Åren 1985-88 studerade jag vid Stockholms Missionsskola, Nådens Mission, ett tre årigt Bibelskole program. Undervisningen omfattade bl.a. bibelkunskap, själavård och evangelisation.


Under åren 2004-2015 var jag bosatt i Södertälje. Jag blev invald i Södertälje Konstnärskrets en sammanslutning av konstnärer. Där arbetade jag med min grafik i deras grafiska verkstad. Jag tog många grafiska kurser under årens gång.


Efter att ni sett mitt bildgalleri och är intresserad av mina bilder, kontakta mig gärna.

Vänligen

Tua Hado.

Blogg

Jesus Livs träd


4308 The  Thompson Chain-Reference Bible

( 1) Den förutexisterande Kristus

Heb 13:8

Heb 7:3

Mika 5:2

Joh 8:58

Joh 1:1, 17:5, 1 Petr 1:20

2019 07 10                 Kristus är Evig


Heb 13:8  Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.


Ps 102:28, Mark 14:62, Upp 1:18, Evig 13:20.

2019  07 11                 Kristus är Evig


Ps 102:28  Men du är den samme och dina år har inget slut.

Mark 14:62 Jesus svarade: "Jag Är." Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.

Upp 1:17 När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste

Upp 1:18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.2019 07 12                Kristus är Evig


Heb 7:3 Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och han liv har inget slut: han är lik Guds  Son och förblir präst för evigt.

1 Mos 14:8, Ps 110:4, Guds Son 10:29.

Ps 110:4 Herren har svurit och skall inte ångra sig: Du är präst för evigt, på samma sätt som Melki-Sedek.


Mika 5:2  Men du, Bethlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.


Joh 8:58  Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Jag är, redan innan Abraham blev till.


2019 07 13                Kristus är Evig


Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

10:30, 17:5, 1 Mos 1:1, 1 Joh 1:1, 2, 5 :20, Upp 19:13, Jesu namn 1:3, Guds Son 1:14

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.


Joh 17:5 Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.

v.1, 1:1, 2, 8:58, Apg 3:13


1 Petr 1:20  Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, 

Rom 16:25,  Gal 4:4, Ef 1:9, 3:9, Hebr 1:2, , 9:26, Uppenbarelse 1 Joh 1:2, Messias första tillkommelse 1 Joh 1:2, Skapa Upp 3:14

(2)  Profetians Kristus


Hans Gudomlighet  Jes 9:6


Hans Nationalitet  1 Mos 22:18


Hans Födelseplats  Mika 5:2


Tiden för Hans framträdande  Dan 9:25


Hans stam  1 Mos 49:10 - Hans Familj  Jes 11:1


Hans Mänsklighet  1 Mos 3:15

2019 07 14                  Kristi Gudomlighet


Hans Gudomlighet  Jes 9:6  


Jes 9:6  Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

1 Mos 49:10, Dom 13:18, Mika 5:5, Sak 9:10, Luk 1:31, 2:7, 11, Joh 3:16, Rom 8:32, Ef 2:14ff, GUDS SON Matt 3:17, MESSIANSK (9:6-7 jfr Luk 1:34-35) 11:2-5, JESU NAMN 26:4, FRID 26:3, 12.


2019 07 15             Kristi Gudomlighet


Dom 13:18  Herrens ängel sade till honom:"Varför frågar du efter mitt namn? Mitt namn är Underbar."


Sak 9:10  Jag skall utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar skall utrotas, och han skall tala frid till hednafolken, Hans herravälde skall nå från hav till hav, och från floden intill jordens yttersta gränser.


Luk 1:31  Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.


Luk 2:7  Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.


Luk 2:11  Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.


Joh 3:16  Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.


Rom 8:32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?


Matt 3:17  Och en röst från himlen sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje."


Luk 1:34  Maria sade till ängeln: "Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig".


Luk 1:35  Ängeln svarade henne: " Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.


2019 07 16                              Kristi Nationalitet


I Mos 22:18  I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst."

12:3, Apg 3:25, Gal 3:8


1 Mos 12:3  Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."


Apg 3:25  Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas.


Gal 3:8   Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig skall alla folk bli välsignade.

2019 07 19                            Kristi Födelseplats


Mika 5:2  Men du, Bethlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel, Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.


4 Mos 1:16, 1 Sam 10:19, Jes 9:6, Matt 2:6, Joh 1:1, 7:42, HERREN SOM HERTDE (5:2-4) Sak 13:1, MESSIANSK (jrf Matt 21:5) Sak 9:9, JESU NAMN Hagg 2:7.2019 07 20                             Kristi Födelseplats


Matt 2:4  Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade ut dem, var Messias skulle födas.


Matt 2:5  De svarade: "I Betlehem i Judeen, ty så är skrivet genom profeten: 

Mika 5:2, Joh 7: 42.


Matt 2:6  Du Betlehem i Juda land, inte är du minst bland Juda furstar, ty från dig skall utgå en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel."


Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.


Joh 7:42  Säger inte Skriften att Messias skall komma av Davids släkt och från Bethlehem, den stad där David bodde?

2019 08 01                           Tiden för Jesu framträdande


Dan 9:25 Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter.

Neh 2:7ff, 3:1ff, 4:6ff, ,den Smorde-Messias, Jesu namn Mika 5:2


2019 08 01                              Jesu stam 


1 Mos 49:10  Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Jes 9:6,7, Hes 21:27, Ef 2:14, Messiansk (jfr. Matt 1:2) 2 Mos 12:46, Jesu namn Job 19:25, Frid 4 Mos 6:26


2019 08 01                             Jesu familj


Jes 11:1  Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall bära frukt.

4:2, 53:2, Jer 23:5, Amos 9:11, Apg 13:22,23, Rom 15:12, Treenigheten (11:1-3) 42:1, Jesu andra tillkommelse (11:1-4) 40:10, Ändens tid (Kap. 11-13) Kap24-27.


2019 08 01                              Jesu mänsklighet


1 Mos 3:15  Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen. Rom 16:20, Hebr 2:14,15, 1 Joh 3:8, Messiansk (jfr. Gal 4:4) 12:3, Jesu namn 49:10, Guds löften 9:11
(2) Profetians Kristus

1 Mos 3:15 ,  Mos 22:18, 1 Mos 49:10, 5 Mos 18:15, Ps 2, Ps 16:10, Ps 45:2, Ps 68:18,

Ps 69: 21, Ps 110:1, Ps 118:22, Ps 132:11, Is 2:4, Is 7:14, Is 9:6, Is 11:1,

Is 28:16, Is 42:1, Is 53, Is 59:16, Is 61:1, Is 63:1, Jer 32:5, Da 9:25,

Mi 5:2, Hag 2:7, Zec 3:8, Zec 6:12, Zec 9:9, Zec 11:12, Zec 12:10, Zec 13:7, Mal 3:1


2019 08 03                               Profetians Kristus


1 Mos 3:15  Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.


1 Mos 22:18  I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst.


1 Mos 49:10  Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom  lydiga.


2019 08 10                                  Profetians Kristus


5 Mos 18:15  Herren, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till.


Ps 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar?


Ps 2:2  Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde.


Ps 2:3  "Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen."


Ps 2:4 Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem:


Ps 2:5  Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem:


Ps 2:6  "Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg."


Ps 2:7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig:"Du är min Son, jag har i dag fött dig.


Ps 2:8  Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom.


Ps 2:9  Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor."Ps 2:10  Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden!


Ps 2:11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan!


Ps 2:12  Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.


2019 08 21                                       Profetians Kristus


Ps 16:10  TY du skall ej lämna min själ åt dödsriket, du skall ej låta din fromme se förgängelsen.


Ps 45:2  Mitt hjärta flödar över av vackra ord, jag säger: Min sång gäller en konung. Min tunga är en snabb skrivares penna.


Ps 68:18  Guds vagnar räknas i tiotusental, tusen och åter tusen. Herren är bland dem i helighet som på Sinai.


Ps 69:21  Förakt har krossat mitt hjärta, så att jag är sjuk. Jag väntade på medlidande, men fann inget, på tröstare, men ingen kom.


Ps 69:22  De gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst.


Ps 110:1  HERREN sade till min Herre:"Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter."


Ps 118:22  Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.

Ps 118:23 HERREN har gjort den til detta, underbart är det i våra ögon.


Ps 132:11  HERREN har svurit David en ed, en sann ed som han ej skall ta tillbaka: "Av din livsfrukt skall jag sätta kungar på din tron.


2019 12 18                 Profetians Kristus


Jes 2:4 Han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig.


Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.


Jes 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herredömet, och hans namn är Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.


Jes 11:1 Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall bära frukt.

2019 12 19                  Profetians Kristus


Jes 28:16 Därför säger Herren Herren så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.


Jes 42:1 Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken.Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad?


Jes 53:2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.


Jes 53:3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.


Jes 53:4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.

2019 12 20                  Profetians Kristus


Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för  våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.


Jes 53:6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom.


Jes 53:7 Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som  klipper det, så öppnade han inte sin mun.


Jes 53:8  Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse.

2019 12 21                      Profetians Kristus


Jes 53:9 Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun.


Jes 53:10 Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja skall ha framgång genom honom.


Jes 53:11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.


Jes 53:12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.